SCHRÁNKA DŮVĚRY - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
SCHRÁNKA DŮVĚRY
METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE V ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY: Mgr. Květoslava Pokorná
 • bojíš se někoho; někdo tě šikanuje
 • máš problém v rodině, ve třídě, na ulici …
 • chceš pomoci kamarádovi s problémem
 • nevíš si rady s informací o ubližování, týrání, šikanování, zneužívání někoho koho znáš
 • chceš se s něčím svěřit
 • potřebuješ najít cestu k řešení nějakého problému
 • chceš si jen tak popovídat
 • něco tě trápí

Možná Tě trápí nějaký problém, ale nemáš odvahu se obrátit na někoho z dospělých, proto byla zřízena schránka důvěry. Schránka je pro všechny anonymní. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš, nebo bojíš mluvit.

Pokud mne chceš kontaktovat nejdřív vzkazem nebo dopisem, využij schránku důvěry v šatně nebo e-schránka důvěry.
K. Pokorná
ZÁKLADNÍ INFORMACE NA STRÁNKY - CO DĚLÁ METODIK PREVENCE

 
Školní metodik prevence nabízí možnost poradit se o problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Sleduje výskyt agresivního chování ve třídách, signály o potížích žáků (osobnostní, rodinné, vztahové), signály o náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole. Metodik prevence navrhuje opatření, vede individuální konzultace s dětmi, rodiči a učiteli, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci, jedná se sociálním odborem a konzultuje problémy s odbornými pracovišti.
 
Dlouhodobými cíli prevence je věnovat se tématům:
 
 • šikana
 • kyberšikana
 • vandalismus a násilné chování
 • záškoláctví
 • projevy  sebepoškozováníNÁVRHY NA LOGO SCHRÁNKY
Návrat na obsah